Umělci / Artists - Fenester.cz

Umělci / Artists

 

Renáta Hovorková
*1988
studuje ateliér grafického designu na UTB ve Zlíně a v letošním roce absolvovala stáž v ateliéru tvorby písma a typografie na VŠUP v Praze.
Ve svých pracích intuitivně překračuje plošné omezení grafické tvorby. Ráda pracuje s reálným prostorem, s podněty z okolí, kde citlivě hledá významy a sdělení. Svými posledními pracemi (Poezie ulice; Nechtěla bys radši na měsíc?) se blíží zcela volné tvorbě.
 
studium
2009/2010 – studijní stáž na VŠUP, ateliér písmo a typografie (ak. mal. Karel Haloun)
2008 – 2010 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér grafický design (doc. PaedDr. Jiří Eliška)
 
soutěže | výstavy | spolupráce
2008 – společná výstava fakulty multimediální komunikace (fmk) Zlín v New Yorku
2009 – spolupráce s firmami Natura Hradec Králové, BB plasty a Sklotex plasty
2009 – spolupráce na vizuálním stylu pro multigenerační hřiště ve Zlíně
2009 – spolupráce s firmou Terra
2009 – soutěž vyhlášena k předsednictví České republiky, Evropa bez bariér – 3. místo
2008 – výstava ilustrací (leporela) Mobitex, Brno
2007 – soutěž o logo vzdělávací společnosti Marlin – 2. místo
2006 – soutěž návrhy na potisky obalu, Huhtamaky – 1. místo

Rozhovor s Renatou Hovorkovou si můžete přečíst zde, fotky z vernisáže najdete tady


Martin Kubát
*1981

V roce 2008 ukončil Martin Kubát studium v ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP u Juraje Horvátha. Nyní, vedle vlastní tvorby, spolupracuje jako grafik v Divadle Archa, podílí se na vizuální podobě titulů nakladatelství FRA a časopisu A2.
Martin Kubát pracuje velkou převahou v kresbě perkem a tuší a to velice osobitým stylem. Jeho čmárané, škrtané, naškrabané výjevy mají zcela nezaměnitelný charakter - prostě „kubátoviny“. Kresby trefně prokládá vlastními poznámkami, komentáři a výkřiky, čímž se mu daří modelovat vtipný, často drsný, děj a vzruch. Kresbu tím obohacuje o významovou plasticitu a svižnost a proto jeho práce suverénně obstojí jako samostatné kusy.

studium
2003 – 2008 – VŠUP, ateliér ilustrace a grafiky (Jiří Šalamoun, Juraj Horváth)
Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

soutěže | výstavy | spolupráce
5.5.2010 - 12.9.2010 výstava Do.Ma. s Dorou Dutkovou v Cafe 35 (Štěpánská 35, Praha 1)
od roku 2010 spolupráce s Divadlem Archa (grafik)

od roku 2009 spolupráce s nakladatelstvím FRA na vizuální podobě publikací (2010 Róbert Gál: Na křídlech, Agnomie, Dorota Maslovska: Dva ubohý rumuni, co uměj polsky, 2009 Dario Fo: Polomyšín, Chez Erik, Slawomir Mrozek: Kohout, lišák a já, Claude B. Levensonová: Buddhismus)
od roku 2009 výtvarný redaktor A2 kulturní čtrnáctideník
2009 – vydání autorské knihy Je večer, vypusťte čerta! v nakladatelství FRA, ilustrace knihy Marky Míkové: JO537, Baobab 2009
 
2008 – 1. cena (Cena Arna Sáňky) v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2008 v kategorii Studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol za autorskou knihu Je večer, vypusťte čerta!

od roku 2007 – jedním ze členů sdružení Kopr - Kooperativní Práce (www.koprbooks.org), zaměřené na tvorbu autorské knihy. Kopr založili spolužáci z ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP.

fotky z vernisáže zde, video z výstavy tady

Jan Čumlivski
*1978

studium
1993-1998: Gymnázium Jana Nerudy, Praha - bilingvní francouzsko-české gymnázium
1998–2005:  Filozofická fakulta University Karlovy, dvojobor kulturologie a maďarská filologie, Mgr.
2002–2008:  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Tvorby Písma a typografie F. Štorma a K. Halouna, MgA.

2008–dosud:  doktorand na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, studijní program Grafika a vizuální komunikace


stáže
1999-2000:  stáž na Universitě Eötvöse Loránda (ELTE BTK), obor Maďarský jazyk pro cizince, Budapešť, Maďarsko
2000 -  Práce na stavbě, Berlín, Německo
2001–2002 - stáž na Universitě Eötvöse Loránda (ELTE BTK), obor maďarský jazyk pro cizince, Budapešť, Maďarsko
2006:  stáž  na Petrohradské Štiglicově Uměleckoprůmyslové akademii, katedra knižní ilustrace, Petrohrad, Rusko
2009 - grant Fulbrightovy nadace pro výzkum, Cooper Union, New York, USA
soutěže | výstavy | spolupráce
2006 -  Nejkrásnější kniha roku 2005, 1. cena v studentské kategorii za knihu Ni čest, ni slávu/Weder Ruhm, noch Ehre
2006 - Cena pro nejlepšího studenta ateliéru Tvorby písma a typografie, VŠUP

2007 -  Nejkrásnější kniha roku 2006, postup do užšího výběru studentské kategorie za knihu Palmáre
2007 -  Postup do užšího výběru cen Czech Grand Design v kategorii objev roku

2008 -  Postup do užšího výběru cen Czech Grand Design v kategorii objev roku
kolektivní výstavy
2005 - Design na hrad, Státní hrad Bítov

2007  - AdvanceDesign. Galeria Una, Bukurešť, Rumunsko
2007  - Typost, Point Jaune, Sankt Gallen, Švýcarsko

2008  -13+1 horror, Muzeum populární hudby, Praha

2009 - Můj šálek čaje, Galerie AVU, Praha
 

samostatné výstavy
2007 Osteographia, Galerie Skutečnost, Praha

autorské knihy
2004 - Kvartira 77
2006 - Ni čest, ni slávu/Weder Ruhm, noch Ehre
2007 - Palmáre
2008 - Union. Ideální stát

publikace
2006 Revolver Revue 63/2006, Ruský ruderální design, esej
2006 Typographia, prezentace autorského písma Dux
2006 Typographia, prezentace redesignu písma Elementa Schmalfett

2007 Revolver Revue 68/2007, Osteographia – historie revoluce roku 1989 v kostních rytinách
2007 Analýza československých tiskovin 70. let, in: Husákovo 3+1, VŠUP, 2007

2008 Font, prezentace knihy Ni čest, ni slávu/Weder Ruhm noch Ehre
2008 Revolver Revue 71/2008, Galerie Revolver Revue č. 1, kurátorský projekt Linie. Luxus.
2009 A2, prezentace Větvových run
 

 Ondřej Přibyl
 *1978
Absolvent reálného osmiletého gymnázia PORG.
1998–2000 pracoval ve fotoodělení Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Absolvent ateliéru fotografie Pavla Štechy a Ivana Pinkavy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze s titulem MgA.
Absolvoval stáže v atelieru Designu a vizuální komunikace pod vedením prof. Vaňka a v atelieru Vizuální komunikace na UdK Berlin.
V současnosti je doktorandem na katedře grafiky VŠUP Praha.
Člen umělecké formace kunstWerk.
Žije v Praze.
 
výstavy
samostatné:
2002
Neposkvrnění/Immaculates (Francouszký Institut)

2003
Izolace (Galerie Velryba)

2004
Micro (foto v interiéru galerie/café Indigo)
Výňatek z katalogu děl A. Přibyla (Galerie/café Hned 
 Vedle)

2005

Katalogizační práce (Galerie Jelení)
Území (Kavárna Krásný Ztráty)

2006
Stopy/Okraje (Experimentální prostor Roxy NoD)

2008
Modely světa (Galerie Školská 28)
skupinové:
2000
VŠUP v roce 2000 (Malá výstavní síň – Liberec)

2001
Doteky/Contakts (mezinárodní sympozium Klenová)
Wochenendhäusergesamtkunstwerk (kW u Medáků)
Transparency international

2002
Konfrontace (PHP – Pražský Dům Fotografie)
Kontakt 02 (Linhartova nadace)
Mužský akt (České Centrum Fotografie)

2003
klauzury 03 (Malá výstavní síň – Liberec)
IN-OUT Praha, Festival digitálních médií

2004
Paris Photo – Leica Gallery (Izolace)
Heimliche Ausstellung – kunstWerk (galerie Concordia)
Czech Press Foto (Majitelé zbraní)

2005
Voyeur – Mainstream (Galerie VŠUP)
Intercity Berlin-Praha (Výstavní síň Mánes)
120 let VŠUP (Výstavní síň Mánes)

2006
Komunikace (experimentální prostor Roxy NoD)

2007
Intercity Berlin-Praha (Alte Schule, Berlin)
Šestka (PHP – Pražský dům fotografie)
Hrubý Domácí Produkt (Galerie hl. m. Prahy, Městská   
 Knihovna)

2008
To ne/podstatné (Výstavní síň Mánes)
Nový Urbanismus ( Galerie Seine 51, Paris)

2009

Můj šálek čaje (Galerie AVU)Sabina Hašková
*1985

Tvorba Sabiny Haškové má nesčetně podob - maluje, fotí, pracuje
s vlastním tělem- převážně spontánně, z překvapivě náhlého nutkání, pracuje s významy a s přirozeným pocitem něco sdělit. Vrstvené sdělení je patrné i z její instalace, která není jen momentkou či sociologickým průzkumem společnosti, jak by se na první pohled mohlo zdát. Sabina přemýšlí v obecnějších souvislostech. Vpadá Bábě přímo vzad a klade si řadu otázek-jak si uvědomujeme, že naše záda komunikují? a co s estetikou ornamentu?...
b.š.

studium

od 2005: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka
od 2007:    Univerzita Pardubice, specialní biologicko-chemické obory, klinická biologie

stáže
2007:    Ecole Superiere des Arts Decoratifs de Strasbourg, Auguste Dormeuil a Manfred Sternjacob, Strasbourg, Francie
2009:     Akademie výtvarných umění - externí stáž pod vedením Zbigniewa Libery
2010:    Nemocnice Krč, odborná stáž na oddělení klinické hematologie
2010:    Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér „ Architecture research studio” pod vedením členů Raumlabor

výstavy
2005-2007  Videocamp
2006 4+4 v pohybu, Praha
2006 Festival krátkých filmů, Nod, Prague
2007 BAZAR, galery Esad, Strasbourg, Francie
2007 Samostatná výstava, Klášter Česká Lípa
2009 Petr Krátký & Jan Zdvořák, Galerie Klatovy Klenová, kostel sv. Vavřince, Klatovy
2010 The cut, galerie Nod, Praha

Sabina Hašková aktivně účinkuje v představeních volného uskupení Kolouchův sen a tanečního souboru Impuls.Roman Štětina
*1986

studium
2005-2006 - Západočeská univerzita v Plzni, Humanitní studia - obor Estetika
2006-2009 - Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu (multimedia) - ateliér Michala Pěchouška
2009-2010 - AVU, Ateliér nových médií I

samostatné výstavy:

2010 – If (s Tomášem Moravcem) (Meetfactory, Praha)
2010 – Propíchnout pláště (s Tomášem Moravcem) (SPACE gallery, Bratislava)
2009 – Někdo na tebe myslí (s Dominikem Garajským), STUDIO PETROHRAD, Plzeň
2008 – Zahrádka (Pavilon Art Gallery, Praha)

skupinové výstavy:
2010 – Kašpar noci, Futura, Praha
2010 – Vaše problémy bych chtěl mít, LANGHANS, Praha
2009 – Můj šálek čaje, Galerie AVU , Praha
2007 – Zůstane to mezi námi, Karlín Studios, Praha

www.romanstetina.com

Karolína Mikesková

*1990 

vzdělání
2005 - 2009 - SUPŠ Praha, obor Užitá malba
2009 - AVU, Ateliér nových medií II
 
společné výstavy
2010 - Instantní večeře /(A)VOID Gallery, Praha
2010 – Digitance /festival Colour Meeting, Polička
 

Yulia Yakushova
*15.4.1985 v Moskvě                                                

Vzdělání:
1993-1997 - RGDB, vzdělávací program: umělecká výchova pro děti (kreslení, ilustrace, malování, pantomima), Moskva, Rusko
2003-2008 - Moskevská státní univerzita, Katedra interkulturní komunikace, Moskva, Rusko
2007 - Akademie výtvarných umění, figurální kresba, Praha, Česká republika
2009 - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, letní kurz kreslení "Face, Space, Structure", Praha, Česká republika

Výstavy (kolektivní)
:
2010 - "Weapons of the future. The most secret plans of Pentagon", Moskva, Rusko
2009 – „Curvy“, Austrálie
2008 – „Semi-permanent“, Austrálie
2008 - "INK" Mezinárodní fórum ilustrace, Bilbao, Španělsko

spolupracuje s řadou časopisů a novin (Živel, Beast magazine, Afisha magazine, F5...), vytvořila projekty pro Aeroflot, BBDO, Elle girl Korea, Esquire, KULT Singapore, Nissan a jiné

Yulia ve svých dílech používá kombinovanou techniku: tužku a počítačovou grafiku
Rozhovor s Yulií čtěte zde

http://www.rougebird.com/
 

Jan Pfeiffer
*1984, Praha  

rozhovor s Janem najdete tady
studium
2010 - Cooper Union, New York, USA - semestrální stáž
2008 -  Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Zbigniewa Libery, Praha, Česká republika
2006 - Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Jiřího Příhody, Praha, Česká republika
2002-2005 - Střední škola designu a umění, Praha, Česká republika

samostatné výstavy
2010
EXTENZE, kurátor: Sandra Baborovská, Start-up - GHMP - Dům U Zlatého prstenu, Praha, Česká republika
Urbanismus paměti, kurátor: Katarína Uhlířová, Open Gallery, Bratislava, Slovensko
Omezený přesah, kurátor: Jan Zálešák, Galerie mladých BKC, Brno, Česká republika

2008
Skrz na skrz, Galerie Vernon, Praha, Česká republika

skupinové výstavy
2010
Tudy než jinudy, přímo proti tobě, kurátor: Josef Omáčka, kostel sv Antonína Paduánského, Sokolov, Česká republika

Ontogenie, kurátor: Marie Krajplová, Zbrojovka, Brno, Česká republika
STÍNY MINULÝCH UTOPIÍ, kurátor: Milan Mikuláštik, galerie NTK, Praha, Česká republika

PROSTOR Z(I)LIN(A) umělecké intervernce do veřejného prostoru, kurátor: Martin Fišr, Zlín, Česká republika

Bienále mladých, kurátor: Tomáš Pospiszyl, Dům U Kamenného zvonu, Praha, Česká republika

Sběratelé / Československý pavilon, kurátoři: Lucie Drdová, Martin Mazanec, Brotkunsthalle, Vídeň, Rakousko

re-do-re-think-re-play, kurátor: Marek Milde, České centrum, New York, USA

2009
Jiné vize 2009, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu, Olomouc, Česká republika

ESSL AWARD CEE 2009 Winners, Muzeum Essl, Klosterneuburg - Vídeň, Rakousko

Tropic Lab, LASALLE - Vysoká škola umění, Singapur

Urban Kiss, kurátor: Vlasta Čiháková - Noshiro, Galerie kritiků, Praha, Česká republika

Soukromá vzdálenost, Meetfactory, Praha, Česká republika

Místo, kde se poplácává po zádech, kde se roní slzy, kurátor: Ivana Moncolová, Šalounův ateliér, Praha, Česká republika

2008
New & Diferent, Padova, Itálie

Projekt Cargo, Sofie, Rumunsko

Ve vile, Galerie GJA, Praha, Česká republika

Nový český kubismus, kurátor: Václav Magid, Staroměstská radnice, Praha, Česká republika

Moskevské bienále, kurátor: Denisa Kera, Moskva, Rusko

Cosmopolitics, kurátor Denisa Kera, Gallery Artlaboratory, Berlín, Německo

2007
AVU 18, Národní galerie, Praha, Česká republika

Standtpunkte Landeplatze, kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Německo

Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Akademie věd, Praha, Česká republika

Cosmopolitics, kurátor: Denisa Kera, Galerie Noua, Bukurešť, Rumunsko

2006
Dočasná zóna, Praha, Česká republika

Ocenění a granty
2009 - Jiné vize 2009, PAF - 8. Přehlídka animovaného filmu - Cena poroty
2009 - Essl Award CEE 2009 - První cena
2009 - Grant Magistrátu hl.města Prahy na externí projekt pro galerii Václava Špály - Telescopické Studio
2008 - Grant od Standpunkte Landeplatze pro instalaci ve veřejném prostoru, kurátor: Wolfgang Herzer, Weiden, Neměcko

Více info na: janpfeiffer.info
 

Viktor Takáč
*1982
rozhovor s Viktorem si přečtěte zde

studium
od r. 2007 - Akademie výtvarných umění (AVU), Ateliér monumentální tvorby (Jiří Příhoda)
2006 - Akademie výtvarných umění (AVU), Škola nových médií (Michael Bielicky)
2005 - Ateliér Socha, objekt, instalace (Tono Čierny), Bratislava
2004-2007 - Multimediální design, Západočeská univerzita v Plzni
1999-2002 - Střední škola Informační technologie, Praha

ocenění
2007 - 1. místo v sekci "Jiné vize" v rámci festivalu PAF, Olomouc

samostatné výstavy:
2011
Diplopie Prostoru, Galerie Fenester, Praha, Česká republika

2010
Intubace (experimentální prostor o 100m3), Mělník, Česká republika
Přijdu hned, Galerie Pavilon, Praha, Česká republika

2009
Schodišťový efekt, Galerie Ve sklepě, Praha, Česká republika

skupinové výstavy:
2010

Collectors / The Czecho-Slovak Pavilion, Brot Kunsthalle, Vienna, Austria
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Galerie Jelení, Praha, Česká republika
DA FEST 2010 – Mezinárodní festival digitálního umění, Sofia, Romania
Transgression – video and media art from Czech Republic, Hong-Kong
Jiné vize 07-09 festivalu PAF – Saint Merry Church and Le centre tchèque de Paris, Francie
Jiné vize 07-09 festivalu PAF – prezentace v DOXu – Centrum současného umění, Praha, Česká republika
Demoraum – experimental exhibition of students of Akademie der bildenden Kunste, Vienna, Austria
Artycok ArtFair – Meet factory, Praha, Česká republika
Kluci a holky, co jim to nevadí / Girls and boys which are fine with it. – galerie Sam83 , Horní bříza, Plzeň, Česká republika
GAVU – První částečně realizovaný festival monumentalních událostí – AVU, Praha, Česká republika
 
2009
4+4 Dny v pohybu / 4+4 Days in Motion Festival, Prague, Česká republika
Drazí (The Dearest), Galerie Půda, Jihlava, Česká republika
Objekt animace. Třetí smysl. (Animation Object. The Third Sense), Zlín, Česká republika
Bad filming, BKC, Brno, Česká republika
8. přehlídka animovaného filmu (8th Festival of Animated Film), Olomouc, Česká republika

2007
Galerie Output, Praha, Česká republika
Elektrická ovce (Electronic sheep), interactive installation of photo-cave system, AVU, Praha, Česká republika
Jak vysvětlit videoart šnekům (How to explain video art to snails), Erik Sikora & Viktor Takáč, Rakouské kulturní fórum, Praha, Česká republika
Prázdniny v Plzni (Holiday in Pilsen), Světozor Cinema, Praha, Česká republika
Ostrava Film Festival, Česká republika

2006
Presentation of video art, Mezinárodní bratislavský filmový festival, Slovensko
Nefalešná stopa (Unfalse Trail), Policejní muzeum, Praha, Česká republika
Přátelský film II / Friendly Movie II, Kino Světozor, Praha, Česká republika
Přátelský film II / Friendly Movie II, MFF Karlovy Vary, Česká republika

2005
Serial Systems, Plauen, Germany
Festival nových médií, Cheb, Česká republika
10ti denní workshop Nových médií, Žilina, Slovensko
měsíční stáž na Ukrajině

více info na: viktortakac.cz/
 Graeme G. McKinnon

*1981, Glasgow, UK
(od roku 2003 žije a tvoří v Praze)

studium
2010 - AVU, Malba II, V. Skrepl
2005 - AVU, Konceptuální tvorba (M. Šejn)

samostatné výstavy
2010
Prodejní výstava - Potraviny Gallery, Brno (kurátor Matyáš Chochola)

2009
Submerged in fanclub, Galerie Jelení, Praha (kurátor Dominik Lang)

2006

In the fire it looks like the world is up in flames, but it's you that burns, galerie AM180, Praha (kurátor Štěpán Bolf)

2005
heist, Etc Gallery, Praha (kurátor Jirka Skála)

skupinové výstavy
2010
AIR 2010, Muzeum Chodska, Domažlice
If i was a pigeon i'd live in the park , galerie Avoid, Praha (kurátorka Veronika Dolanská)
AVU diplomanti, Veletržní palác, Praha (kurátor Jaroslav Rona)
Letní kinderpark, V. Kolona Site Specific Gallery, Praha (kurátor Miki Rittstein)
Gimme 5 make it low, galerie Trafačka, Praha (kurátorka Blanka Čermáková)

2009
Expressive ink on canvas comic art, V. Kolona Site Specific Gallery, Praha (kurátor Miki Rittstein)

2008
Enlarged Drawnings, V. Kolona Site Specific Gallery, Praha (kurátor Miki Rittstein)

2007
Heartland, Creative Space Gallery, Praha (kurátoři Anders Gronlien/Lee Foley)

2006
Mexican skull festival, AVU galerie, Praha (kurátorka Jana Kochánková)
Malba 2 AVU ateliér, FAVU galerie, Brno

2003
Popelník, Independent Gallery, Praha


Anežka Hošková
*1982

2001- 2007 FaVU VUT Brno, Ateliér Intermedia (Václav Stratil)
2003 Imparmuveszeti Egyetem, Budapest, Hungary
2006 Facultas des Bellas Artes, Cuenca, Spain

Anežka Hošková ve své tvorbě často překračuje hranice reality a přechází do surreálních či snových sfér. Bytosti, které zobrazuje, jsou kombinací fantazijních představ a vizí, radostí a strachů, kombinují řadu symbolů, inspirují se v komiksech, fashion designu, světě rostlin a zvířat a dalších, paralelních vesmírech. Smrt, humor, "divnost" i symbolika procházejí Anežčinými obrazy, plakáty, nástěnnými malbami i množstvím kreseb. Anežka má naprosto specifický rukopis. Nebrání se ale ani společným projektům s dalšími umělci, výtvarníky nebo i hudebníky, kteří jsou jí svou tvorbou blízcí.

V poslední sérii prací Anežka Hošková mění médium: namísto maleb nebo akvarelů vznikají fotografické koláže, záměrně nekvalitně nafocené na fotoaparát mobilního telefonu, což výsledné realizaci dodává zajímavou vizualitu kombinující "old school look" s estetikou průkopníků digitální doby. Koláž je pro Anežku určitou obsesí. S kolážovitým principem skládání různých obsahů, vytržením z kontextu a rekontextualizací pracuje i ve svých malbách a kresbách. Zatímco kresby a obrazy jsou ale pořád více odrazem autorčina myšlení a podvědomí, kterým proplouvá několik stěžejních archetypálních témat, koláže se více tematicky osvobozují, kombinují pop, queer i nostalgii po máminých starých módních časopisech, které byly za socialismu těžce podpultovým zbožím. Zároveň je i v tomto médiu čitelný autorčin specifický rukopis a do nových témat včetně koček balancujících na hraně mýtičnosti, roztomilosti a kýče probleskávají staré známé kalichy a další symboly dominující předchozí tvorbě.

Anežka není jen výtvarnicí, ale také DJ-kou, kurátorkou a organizátorkou kulturních akcí. Spolu se svým bratrem Jakubem Hoškem jako umělecká dvojice Indie Twins každoročně organizuje hudební festival Creepy Teepee v Kutné Hoře, v Praze pořádá řadu koncertů a od r. 2003 spoluprovozuje multifunkční prostor A.M.180, který vedle současné výtvarné scény prezentuje mezinárodní perličky nezávislé hudby.
Anežka (*1982) absolvovala v ateliéru Václava Stratila na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Pochází z Prahy - Střešovic, v současnosti žije a pracuje v Praze a Berlíně.

/Karina Kottová/

Kontakt:
anezkahoskova@hotmail.com
www.flickr.com/photos/anezkahoskova
http://www.inigallery.cz/ANEZKA-HOSKOVA-8.htm
http://www.am180.org/
 


Hlavní partner:

Činnost Galerie Fenester podporuje Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo kultury.

Další partneři